Pako Community Newspaper 

Pako Community Newspaper 

News

News/Dikgang

5 Feb 2023

Bibele ya reng

Joe 2 verse 21

Se boife, wena naga! Duduetsa o itumele, gonne tse kgolo di dirwa ke morena. Se boifeng, lona diphologolo tsa naga gonne mafulo a nag a tla tlhoga, e e, le ditlhare di tla ungwa maungo a tsona. 

Setlhare sa feie le sa moweine di tla ungwa ka fa thateng ya tsona. 23 Le lona, ban aba Sione, duduetsang lo itumele mo Moreneng,Modimo wa lona, gonne o tla lo naya moruti yo o lo rutang tshiamo a lo nesatsa pula, pula ya ntlha le ya kgogolamoko jaaka mo metlheng ya pele.

Page:1 - 2 - 3 - 4